ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμού:

29.04.2023     –>     Πρόγραμμα Σάββατο

30.04.2023     –>     Πρόγραμμα Κυριακή

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Latin & Standard (Solo, Couples, Group)
All Ladies Latin (Group)
All Ladies Latin Show (Duo, Group)
Synchro Latin (Duo, Group)
Salsa & Bachata (Couples, Group)
Argentine Tango (Couples, Group)
Zombalatino (Group)
Teacher-Student (Couples)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

Hip Hop (Solo, Duo, Group)
Modern (Solo, Duo, Group)
Contemporary (Solo, Duo, Group)
Oriental (Solo, Duo, Group)
Showdance (Solo, Duo, Group)
Streetdance (Solo, Duo, Group)
Disco Dance (Solo, Duo, Group)
High Heels (Solo, Group)
Reggaeton (Solo, Group)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ