ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ

Latin & Standard (Solo, Couples, Group)
All Ladies Latin (Group)
All Ladies Latin Show (Duo, Group)
Synchro Latin (Duo, Group)
Salsa & Bachata (Couples, Group)
Argentine Tango (Couples, Group)
Zombalatino (Group)
Teacher-Student (Couples)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

Hip Hop (Solo, Duo, Group)
Modern (Solo, Duo, Group)
Contemporary (Solo, Duo, Group)
Oriental (Solo, Duo, Group)
Showdance (Solo, Duo, Group)
Streetdance (Solo, Duo, Group)
Disco Dance (Solo, Duo, Group)
High Heels (Solo, Group)
Reggaeton (Solo, Group)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ