ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προσοχή: Ενδέχεται να γίνουν μικροαλλαγές στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να το ελέγξετε την Παρασκευή το βράδυ.
Καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους 🙂

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ