Για φωτογραφίες από το διαγωνισμό, επικοινωνήστε με τον Αργύρη Εσκιτζή:

Ιστοσελίδα: www.aeskitzis.gr/
Τηλέφωνο: +306989 594 111